A kártevők elleni korszerű védekezés szervezése, az IPM (Integrated Pest Management) és az integrált védekezés végrehajtása, az IPC (Integrated Pest Control). Mindkét integrált forma, az IPM, illetve az IPG is ma a rendelkezésre álló valamennyi módszer, eszköz és gyakorlat alkalmazására vonatkozik. Magukba foglalják a műszaki megoldások alkalmazását, továbbá a különféle védekezési módszercsoportok és irányelvek mellett a megrendelő szakszerű felvilágosítását is. A kártevőirtással foglalkozó szakemberek ezt csak röviden integrált rendszernek nevezik.
    E korszerű védekezési módszer kívánja felváltani a korábban alkalmazott eljárást, amely általában csak permetezés formájában nyilvánul meg. Mint ismeretes, a jogi előírások értelmében EU csatlakozással kezdődően az élelmiszer-feldolgozóipar után a közétkeztetés és a vendéglátás, valamint az élelmiszerforgalmazás területén is be kell vezetni és alkalmazni a HACCP-rendszert.
    A rágcsálóirtó szerek kihelyezéséhez szerelvényeket kell használni. Az etetőhelyen csak lezárható, be- és kimeneti nyílással ellátott, belül osztottan elválasztott szerelvény alkalmazható, amelyet úgy kell kialakítani, hogy az ellenőrzés alkalmával annak használata (pl. rágásnyom, fogyasztás) jól látható legyen. Az etetőládákat egytől felfelé haladó, arab számozással kell jelölni. A kihelyezett, megszámozott etetőládákat a rágcsálóirtási térképként használt alaprajzon be kell jelölni, jelmagyarázat alkalmazásával. A szerelvények olyan műanyagból készülnek, melyek megfelelő technológiával újrahasznosíthatók, tartósak, az időjárási körülményeknek jól ellenállnak. A rágcsálóirtó szerelvények Magyarországon a legolcsóbban a COMBI Kft.-től szerezhetők be, melyek a fenti követelményeknek maradéktalanul megfelelnek.
     Túlszabályozása felesleges. A kézikönyvben kőtelezően előirt rovar és rágcsálóirtási feladatokat bízzuk a szakemberre. Az eredményes kártevők elleni védekezés csak jól képzett és tapasztalt kártevőirtó cégekkel valósítható meg.. Az Integrált Kártevőirtási Rendszer feltételezi, hogy jól felkészült szakember alapos és körültekintő munkavégzése történik, korszerű készítmények és eszközök felhasználásával. Ennek az integrált rendszernek lényege a tervezett munkavégzés és programterv, valamint az állandó monitorozással végzett rendszeres ellenőrzés. Az adatok feldolgozását és elemzését havonta vagy esetenként szükséges megtenni, hogy az erre illetékes személy időben megkapja. A jelentésben feltüntetésre kerül a kártevőirtás és ellenőrzés során elvégzett munka, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, valamint azok a szükséges teendők, melyeket a megrendelőnek kell elvégezni, illetve elvégeztetnie. Ilyenek lehetnek például az elektromos csapdákban a fénycsövek cseréje, a rovarhálók felszereltetése, a nyílászárók karbantartása stb. A megrendelőnek fokozott figyelmet kell fordítani, hogy kártevővel fertőzött árú ne kerüljön az épületbe. Rágcsálóirtást az épületek körül a szabadtéren is végeztetni szükséges A kézikönyv ide vonatkozó fejezetét érdemes pontosan megfogalmazni. Ezért a kártevőirtással szembeni követelményeket, a jogi hivatkozásokat itt szükséges feltüntetni. Ebben a részben ki kell térni a kártevők behatolásának és megtelepedésének megakadályozása érdekében tett, vagy tenni kívánt feladatokra. Elő kell írni a kártevőirtás előtti és utáni feladatokat. Rögzíteni kell magát a munkavégzést. A megrendelőnek is sok  figyelmet kell fordítani kártevőmentes terület karbantartására./ rovarhálók felszerelése, behatolási kapuk megszüntetése stb/  A rovatirtás, rágcsálóirtás csak közös munkán alapulhat.

Kártevőirtást végző cégek honlapjai:
Pesticide Bt
Jogszabály és a HACCP története